Co musíte zajistit před stavbou betonového plotu

Betonové ploty se dnes staví na klíč. Profesionálové připraví základy, vztyčí železobetonové nosné vzpěry a mezi ně umístí prefabrikované dílce požadovaného vzhledu. Výstavba trvá jen několik dní, přičemž životnost takové stavby se počítá na desítky let. Výhody konstrukce betonového plotu vyplývají z jeho samotné podstaty – máte zajištěno dostatečné soukromí a bariéra slouží zároveň jako ochrana před hlukem a prachem z ulice. Stavba betonového plotu však vyžaduje dodržování jistých pravidel.

kamenná zeď

Některé důležité zásady pro betonové oplocení

Jen na vlastním pozemku – oplocení musíte stavět pouze na pozemku, který je váš, resp. dle výměry uvedené na katastrálním úřadu. Z minulosti je známa celá řada případů, kdy přišla firma, zákazník měl přesně vyměřeno a určil, kde mají začít stavět. A po několika měsících došlo ke zjištění, že plot stojí na sousední parcele, která má jiného vlastníka, a tudíž bylo nutné pracně vybudované stavební dílo zlikvidovat. Proto se někdy vyplatí požádat o pomoc pracovníka geodézie na odborné přesné zaměření.

Budete potřebovat projekt – na výstavbu oplocení sice není nutné ohlášení stavebnímu úřadu, ani povolení k výstavbě, ale stavební projekt je zapotřebí z nejrůznějších důvodů (např. kolaudace, zajištění úvěru, řešení případných reklamací).

cihlová zeď s psím vínem

Vstup na cizí pozemek – žádné oplocení nesmí ze zákona zabránit přístupu ostatním lidem na jejich pozemky, to se týká i vjezdu motorových vozidel na pozemky sousedů, nebo přístupu po veřejné komunikaci kolem vašeho objektu.

Pozor na dopravní omezení – jestliže postavíte takový betonový plot, který komplikuje okolním řidičům výhled, musíte zajistit jeho demontáž, či patřičné stavební úpravy, nebo alespoň na odboru dopravy požádat o výjimku a zajistit na vlastní náklady příslušná opatření, např. na okraji komunikace úhlové zrcadlo. Týká se to hlavně staveb umístěných v blízkosti křižovatek nebo v nepřehledných zatáčkách.