Česko je pro cizince přitažlivé. Zejména pro ty z východu.

Počty příslušníků jiných národů u nás v současnosti dlouhodobě žijících zdaleka nedosahují takových hodnot jako v předmnichovské republice, kdy německá menšina tvořila 23% veškerého obyvatelstva a počtem přes 3 100 000 obyvatel převyšovala počet v rámci republiky žijících Slováků. Češi ve svém státě představovali pouze 50% veškeré populace. Celkem tehdy v Československu žilo patnáct a půl milionu obyvatel. Nelze se divit, že T. G. Masaryk přišel s teorií, že Češi a Slováci jsou jedním národem o dvou větvích. Tímto umělým vytvořením „československého“ národa představovali jeho „příslušníci“ 65% obyvatelstva. Teorie čechoslovakismu byla později odsuzována, nicméně i v pozdějším komunistickém Československu se označení „ Čechoslovák“ vžilo, používalo se i v oficiálních médiích a nikomu (alespoň v Čechách a na Moravě)nevadilo.
Podaná ruka

Jaký je stav dnes? Počty příslušníků národností dlouhodobě žijících v ČR přesahují stotisícové hodnoty ve dvou případech. Osob pocházejících z Ukrajiny u nás žije více než 130 000 a ze Slovenska bezmála 117 000. To určitě není zanedbatelné množství vzhledem k nynějšímu celkovému počtu obyvatelstva. Teoreticky by tak mohly vzniknout dva sídelní útvary postrádající naprosto český živel, počtem obyvatel na pátém a šestém místě, tedy větší, než většina krajských „metropolí“. Na české poměry solidní město by rovněž mohlo se svými více než 60 000 příslušníky založit vietnamské etnikum. Ve všech třech případech už označení „národnostní menšina“ není až tak od věci.

Čtvrté místo v pomyslném žebříčku podle počtu obyvatel zaujímají osoby pocházející z Ruské federace. Dlouhodobě jich v Česku pobývá 35 000. Společně s ostatními národnostmi bývalého Sovětského Svazu vyjma osob pocházejících z Ukrajiny je to 60 000 obyvatel.
Překročená hranice

Možná překvapivý je počet osob pocházejících z Německa. Je jich skoro navlas stejně jako občanů Polska u nás dlouhodobě žijících – více než 21 000. Více než 10 000 pochází z Bulharska (cca 16 000), Rumunska (cca 15 000), těsně pod touto hranicí je občanů USA a Mongolska. Počty ostatních cizinců u nás dlouhodobě žijících se ve statistikách uvádějí v řádu tisíců, stovek nebo dokonce jednotek, za zmínku snad stojí Čína (cca 7 000), Velká Británie (cca 7 000), Maďarsko (cca 6 500), Itálie (více než 5 000), Indie (cca 4 500), Srbsko (více než 4 000), Francie (více než 4 000).

Konečné srovnání si udělejte sami. Celkový počet cizinců dlouhodobě žijících v České republice dosáhl k poslednímu dni loňského roku hodnoty 548 429, tedy hodně přes půl milionu osob. Česká republika měla k 31. březnu letošního roku 10 652 812 obyvatel.