Potřeba akademického titulu: ano či ne?

Naším snem je být v životě úspěšný, chceme mít kariéru, která bude úctyhodná, chceme dělat práci, která nás bude bavit a chceme finančně zabezpečit sebe a celou naši rodinu. Otázkou je, zda k tomu potřebujeme akademický titul. Potřebujeme?
Žijeme v době, kdy téměř všichni toužíme po úspěchu, toužíme po seberealizaci, chceme být nezávislí a svobodní. Tak nějak všichni tušíme, že peníze nám do klína padat nebudou, a že proto, abychom je získali, potřebujeme zaměstnání, které nám je pomůže vydělat? Potřebujeme k tomuto vysněnému zaměstnání vysokoškolské vzdělání?
absolventi na promoci
Určitě jsou zaměstnání, kde se bez vysokoškolského titulu neobejdeme, např.:
·         lékaři
·         právníci, aj.
Pak tu ale máme vysoké pozice v sektorech, kde není až tak důležitý titul, ale spíše praxe a zkušenosti. Jaká to mohou být zaměstnání:
·         IT specialisté
·         manažeři
·         marketing
·         weboví vývojáři
·         analytici, aj.
U těchto pracovních pozic je běžné, že jejich vykonavatelé mají vysokoškolské vzdělání, ale není to pravidlem, protože toto jsou práce, u kterých může převážit praxe nad vzděláním.
Nevýhodou vysokoškolského studia může být délka jeho trvání a následné zařazení se do pracovního procesu. Do našich 26 let jen studujeme a najednou si máme najít zaměstnání, které odpovídá našemu vzdělání. Jak se ale můžeme vyrovnat těm, kteří už tuto práci dělají 20 – 30 let. Je to trochu o štěstí, pokud najdete zaměstnavatele, který Vám chce dát příležitost, chopte se jí a za žádnou cenu se jí nepouštějte. Každý rok praxe v oboru, ve kterém toužíte pracovat, Vás zase o trochu více přiblíží k Vašemu vysněnému životu a kariéře.
Myslíme si, že tituly by měly být více doceňované, protože za nimi stojí obrovský kus práce a sebezapření. Ideální zaměstnavatel v platovém výměru zaměstnance zohlední jeho vzdělání i jeho praxi, takto by to mělo být.
historická knihovna
Řešením této situace může být dálkové studium, během kterého se už věnujeme práci v našem oboru. Tím se pak stáváme ideálním adeptem na námi vysněnou pozici, kdy splňujeme požadavky na vzdělání i požadavky na praxi.
Nikdy se ale nevzdávejte svých snů, pracujte na sobě a věřte, že vše můžete dokázat!