Internet věcí

V informatice tak označujeme síť fyzických zařízení. Jde například automobily, domácí spotřebiče či jiná elektronická zařízení, které jsou vybaveny softwarem, senzory a pohyblivými součástmi. Podmínkou je síťová konektivita, prostřednictvím níž jsou zařízení vzájemně propojena a mohou si vyměňovat data. Každé z těchto zařízení může fungovat samostatně nebo v rámci sítě spolupracovat s jinými zařízeními. V zásadě lze říci, že jednotlivá zařízení sbírají informace, vzájemně si je vyměňují a na základě jejich vyhodnocování mezi sebou spolupracují.
internet síť
V chytré domácnosti je možné prostřednictvím hlavního routeru ovládat všechna připojená zařízení. Je možné zautomatizovat věci, o které byste se museli starat sami nebo ovládat připojená zařízení pomocí mobilního telefonu. Nejde jen o ovládání světel nebo vytápění domu, může se ovládat klimatizace, vyhřívání vody v bazénu, akvárium nebo zabezpečení včetně mechanických zámků. Chytrá lednička například může upozornit, když v ní něco chybí a sestavit nákupní seznam.
Firmy využívají online komunikaci se svými stroji a zařízeními, díky aktuálním datům a informacím o jejich stavu se jim daří zlepšovat výkon při současném snižování nákladů.
Ve zdravotnictví jsou pacienti monitorováni a data jsou odesílána lékařům. Například sledování hladiny cukru v krvi pacienta nebo jeho krevního tlaku umožňuje zefektivnění léčby, větší komfort pacienta i snížení nákladů. Rovněž jsou sledována zdravotnická zařízení, předvídá se pravděpodobnost poruchy s cílem zabránit jí.
mobil ovládání dům
Internet věcí může prostřednictvím monitorování stavu, probíhajících dějů a následné interakce být velkým přínosem v obchodních řetězcích, nákupních centrech, v kancelářích, provozních budovách a továrních halách, ve velkých hotelích, na výstavách a veletrzích, v chytrých městech, bankách, na poštách a úřadech, ve sportovních a kulturních zařízeních, na nádražích i letištích.