Zanedbaný komín?


Vlastníte nemovitost, kde je používaný komín? Je jedno, zda se jedná o dům, chatu, Äi chalupu. O komín je tÅ™eba se starat velmi peÄlivÄ› v každém objektu. Kontrola komínů je navíc ze zákona povinná. Revize komínů je tÅ™eba provádÄ›t také pÅ™ed tím, než uvedete do provozu nový komín, pokud se na komínÄ› dÄ›lali nÄ›jaké stavební zmÄ›ny, pokud máte podezÅ™ení na trhliny, doÅ¡lo ke komínovému požáru, chcete pÅ™ipojit Äi vymÄ›nit spotÅ™ebiÄ paliv. Říkáte si, co se asi může stát, když si komín nedáte zkontrolovat? No, mnoho vÄ›cí. Může jít opravdu o život. Pokud je komín zanesený, může dojít k požáru sazí a požár se pak může rozšířit na celý objekt. V případÄ› takového požár vás také Äeká pokuta až 25 000KÄ. Krom toho se můžete nadýchat a otrávit oxidem uhelnatým, který neprůchodným komínem nemůže odcházet ven a vrací se tak zpÄ›t do domu.

Pro Å¡tÄ›stí a bezpeÄí

Neváhejte si pozvat poctivého kominíka, který se o váš komín dobÅ™e postará. Nebojte se nepořádku od sazí. Saze z kominíka pÅ™ece nosí Å¡tÄ›stí. NeÅ¡tÄ›stí v podobÄ› požáru od komína vás potom neÄeká.