Nabízíme nosné německé konstrukce pro zábavní průmysl


Využijte pro jiÅ¡tÄ›ní bezpeÄnosti kvalitní přístrojovou techniku. Kladkostroje LIFTKET MB a SB byly speciálnÄ› vyrobeny za úÄelem používání v zábavním průmyslu, který mnohdy nastavuje podmínky v extrémní rovinÄ›. Speciální nÄ›mecká zařízení splňují technickými parametry veÅ¡keré požadavky, jež jsou pro tuto oblast stanoveny. Uchycení pÅ™edmÄ›tů a manipulace s nimi může být o poznání komfortnÄ›jší se speciální výbavou, kterou můžete na adrese certifikovaného znaÄkového aparátu zakoupit za mimořádnÄ› vstřícnou cenu, jíž by bylo Å¡koda nevyužít.

Příjemnou cenovou nabídku jsme si připravili také pro Vás

Kladkostroje LIFTKET MB aSB reprezentují z hlediska materiálů modely, které přísnÄ› dbají na vysokou jakost vÅ¡ech použitých komponentů. StoprocentnÄ› seriózní patent, který může fungovat na fázi ruÄního, nebo elektrického pohonu, vybírejte dle VaÅ¡ich konkrétních požadavků. Kladkostroj MB nedovoluje pohyb osob pod uchyceným pÅ™edmÄ›tem, varianta SB naopak tuto možnost s veÅ¡kerými ohledy na maximální bezpeÄnost pÅ™ipouÅ¡tí.