Konopí – to není jen tráva pro kuřáky

Marihuana. Při vyslovení tohoto výrazu není třeba významový slovník. Každý si jistě představí, o co kráčí. Svým vzhledem typická, velmi zajímavá rostlina se zubatými listy, o níž se pochopitelně traduje, že je především kuřáckou drogou. Pokud se konzumuje s mírou, její škodlivost je však velice sporná. Do povědomí se rozšířila také v prodejnách zdravé výživy, kde se představila v podobě šamponů a kosmetických přípravků. Lze ji však využít i jinak, jde totiž o velmi praktickou rostlinu, jejíž pěstování by lidstvu významně mohlo prospět, kdyby si lidé uvědomili její přednosti a zapomněli na tabu spojená se zákazem pěstování.
list marihuany.jpg

Palivo do spalovacích motorů

O konopí se říká, že je to obecně nejvíce univerzální rostlina na celém světě. Lze ji využít stejně efektivně jako řepku, přitom její nároky na pěstování jsou dokonce nižší, než u žlutých drobných kvítků, které naše pole a lány obdařily již z více než 60 procent. Výhodou konopí je rovněž minimální poškozování osevné půdy a fakt, že k výrobě biopaliv je třeba méně energetických zdrojů a počátečních investic ve srovnání s řepkou.

Akumulátory

V současné době není problém elektrickou energii vyrábět, naše země je v tomto procesu dokonce plně soběstačná, ovšem problematické je její uchovávání. Nanovlákna z marihuany se jeví jako vynikající kapacitní kondenzátor a výroba akumulátorových jednotek je dokonce mnohem méně nákladná, než u nanovláken z uhlíku – grafenu.
rostlina marihuany.jpg

Netradiční, přesto kvalitní zdivo

Výroba stavebního materiálu z této rostliny na bázi panelů, cihel, tvarovek a izolačních pásů je poměrně rozšířená i v Evropě. Jaké má takový materiál výhody? Konopí roste rychleji než dřevo a jeho zpracování vychází až o 70 procent levněji, než klasické konvenční typy zdiva z betonu a z cihel. Navíc se nemusí suroviny těžit (vápenec na výrobu cementu) a zpracovávat ve vápenkách.

Textil

Možná dobře znáte konopná trička, ponožky, kalhoty. Tato specifická tkanina vykazuje odolnost vůči nežádoucím anaerobním bakteriím, naopak podporuje přirozené kožní bakterie, čímž snižuje výskyt plísní a mykóz.