Garáž či přístřešek?

Garáž
Jestliže bude vaše vozidlo stát venku, bude vystaveno možnostem poškození, vlivu špatného počasí nebo i krádeži. Těmto věcem jde předejít, že si necháte postavit garáž, kde pak budete mít umístěné své vozidlo. Jestliže žijete někde v centru města s výstavbou vlastní garáže je to zde více složité. Tato situace se může řešit, pronájmem buď garáže, nebo parkovacího stání.  Pokud vlastníte rodinný dům, s výstavbou vlastní garáže to máte jednoduší. Jaký typ garáže zvolit, se odvíjí na tom, kolik aut v ní chcete umístit, jak vypadá váš rodinný dům či kolik peněz chcete do garáže investovat.dům s garáží
Přístřešek
Pokud se vám nechce tolik investovat do výstavby garáže, můžete si nechat postavit přístřešek. Ten auto chrání před nepříznivými vlivy počasí. Tato varianta je v současné době více volitelná. Největší roli totiž hrají peníze. Poslední dobou se cena pozemků zvětšuje a tím pádem lidi nemají tolik finančních prostředků si koupit nějaký velký pozemek, a proto pak není tolik místa na výstavbu garáže. Další důvod je ten, že nechtějí zasahovat garáží do dispozice domu, aby neubrali obytný prostor. Přístřešek se buď staví k domu, nebo jen tak samostatně. Staví se nejlépe co nejblíže ke komunikaci, aby se udělala co nejkratší příjezdová cesta a nenarušovala se zahrada. Dalším typem může být kombinace garáže a přístřešku, kdy přístřešek se využívá jako pergola.řadové garáže
Velký pozor byste si měli dát na stavební zákon, a proto by bylo nejlepší se obrátit na odborníka. Může se jednat o architekta či projektanta, který udělá projektovou dokumentaci a který se v dané problematice umí pohybovat a rozumí jí. Tímto zabráníte nedorozuměním, které by pak na stavebním úřadě mohli vzniknout.
Co se týče projektové dokumentace garáže, v té by mělo být umístění na pozemku, materiálové a dispoziční řešení. Projektovou dokumentaci by měl udělat architekt či projektant. Dále by projektová dokumentace měla obsahovat požární ochranu, kterou vyhotovil požární odborník.