Voda je život


Životodárné médium, které tvoří 70 procent naší tělesné schránky– potřebujeme ji neustále doplňovat, neboť je využívána pro metabolické procesy související se stravou, s uvolňováním potu a vylučováním moči a stolice. Vydržíme bez ní jen tři dny, na rozdíl od jídla, kdy lze hladovku držet několik týdnů. Víte, že i v 21. století stále ve světě každý den zbytečně umírá více než 5 tisíc malých dětí na nedostatek pitné vody?

vlny

Podzemní zásobárna– mnozí lidé si v Česku příliš nepovažují výsady, že je naše země zásobárnou spodních vod, a že jejím nedostatkem prozatím netrpíme. Sousední Slovensko je na tom v tomto ohledu dokonce ještě lépe. Přesto s ní lidstvo jako celek nehorázně plýtvá, přitom by její zásoby stačily pokrýt potřeby všech lidí. Bariérou k tomu, aby se jí dostalo tam, kde je třeba, jsou nedostatek vůle a úřední nebo legislativní brzdy.

Úprava pro pitné účely– vodovodní řad je podroben úpravám na bázi desinfekčních prostředků a dalších technologií, např. UV zářením nebo filtrací, ale co je pro mnohé z nás tajemstvím, je upravování stáčených balených vod. Většina podzemních pramenů totiž obsahuje i nežádoucí příměsi, které musí být z vody odstraněny .

kapky vody

Minerálku nebo obyčejnou vodu– toto dilema si pokládají lidé, kteří se snaží zlepšit svůj zdravotní stav. Není však žádoucí to s minerálkami přehánět, ideální je pro denní konzumaci užívat buď slabě mineralizované, anebo je střídat s obyčejnou vodou. Slabé minerálky mají koncentraci solí do 400 mg/l.

Pitný režim– ani ten by se neměl přehánět, množství tekutin přijatých za den je závislé od tělesné aktivity, teploty prostředí, a také na množství přijaté vody v pokrmech. Nezapomeňte, že i polévka a omáčky se počítají. Nemáme pocit žízně náhodou, pouze u seniorů, kteří se málo pohybují, může klamat. Obecně by však nejvíce tekutin měly přijímat děti a mladiství.