Nevěra

Jde ruku v ruce s lidstvem od nepaměti. Zajímavé na ní je, že celou tu dlouhou dobu je mužská nevěra brána jako:
• zábava
• odreagování
• bezvýznamná kratochvíle
• náhrada za partnerčin nezájem
• tradiční projev mužství
• bezvýznamná hloupost pod vlivem alkoholu
 symbol nočního klubu
V případě, že je nevěrnicí žena, je to něco jiného. Žena v očích společnosti selhala. Žena to dělat nemá. Historie nám ukazuje ženy ze šlechtických rodů, které byly označeny za nevěrnice a popraveny. Většinou ani nebyl jasný důkaz jejich prohřešku a kauza byla vyvolaná účelově na základě falešných důkazů a pomluv. Všichni její potomci potom byli zbaveni nároků na dědičné tituly i majetek a označeni za nemanželské. A to ještě mohli mluvit o štěstí, že zůstali naživu. Ani prosté ženy to v případě obvinění neměly snadné, muži je mohli zavrhnout, vyhnat, ubít k smrti. V některých zemích pod tíhou tradic a přísného náboženství umírají ženy za podezření či usvědčení z nevěry i dnes.
Mužské zálety nikdo neřešil. Už ve třináctém století v celé Evropě vzkvétaly nevěstince, které vznikly hlavně proto, aby byly tyto neřesti soustředěné na jedno místo a městům z takového podnikání plynuly tučné zisky. Milenkami se leckdy netajili ani panovníci. Z takových vztahů se rodila hromada dětí a nevěrníka žádný trest nepostihl.
nevěrný muž
Tuto zvyklost se snaží muži prosazovat dodnes. Nevěrná žena je společností odsuzovaná coura. Nevěrný muž za to chudák nemůže. Má to v genech, je to lovec a rozsévač semene a rozumná žena jeho nevěru mlčky přejde a počká, až ho to přejde.  Pan Plzák naše muže vybavil celou řadou teorií, rad a vytáček. Muž bere nevěru jako nezávazné dobrodružství, únik od životního stereotypu. Mezi přáteli se chlubí svými úlovky, které jsou ceněny podle mládí a fyzické vybavenosti jejich kořisti.
A žena může být ráda, že ji v civilizované zemi nesetnou, nebo neukamenují.
Umíte se povznést nad tento nešvar, který jde s lidstvem stovky let, nebo si říkáte, že vás se to netýká?