Správná komunikace na pracovišti – klíč k úspěchu a dobrým vztahům

Přístup k podřízeným je v každé společnosti individuální záležitostí:
·         Čistě formální
·         Formální s otevřeným přístupem
·         Polo formální
·         Neformální
firemní plánování
Tato forma přístupu by měla být na pracovišti zřejmá již na výběrovém řízení s daným uchazečem o pracovní pozici. Občas se měřítkem stává jen to, zda se s uchazečem setkává personální pracovník či přímo vedoucí daného úseku nebo ředitel firmy. S postupem doby se stává, že se komunikace překlene pouze do elektronické či telefonické podoby.
Pokud se podíváme přímo do útrob úspěšných společností a fungujících týmů napříč světem, jejich výsadami nejspíše bude dobrá komunikace – jak už osobní, tak i ta elektronická (pokud se jedná o velké korporáty).
Meetingy
Známý, mnohdy nepříjemný bod v zaměstnancově itineráři. Pokud se toto pracovní setkání vede efektivně, nemusí být zcela nepříjemným. Ba co víc, možná se stane oblíbeným. Důležité je umět meeting vést. Něčím o ozvláštnit. Ať už by to měl být vtip, řečnická otázka nebo motivační citát, který je ležérně ponechán na tabuli. Vše záleží na výše zmíněném typu přístupu k podřízeným. Dále by pak měla být nastavena přesná forma prezentace jednotlivých bodů setkání – úspěchy, neúspěchy, updaty (novinky a změny od minulého týdne). A opět z neotřelý závěr meetingu. Motivační rozloučení, vtip, výkop do nového týdne. Pozor ale na novou vizitku Sluníčkář.
pracovní prostředí v kanceláři
Umění naslouchat
Mezi pojmy poslouchat a naslouchat je markantní rozdíl. Pokud už si s někým sjednáme schůzku z určitého důvodu, měli bychom se na ni připravit a umět z ní vytěžit co nejvíce, protože čas je drahocenný. Pište si poznámky, ptejte se (nevyslýchejte), ukazujte svůj zájem.
Elektronická komunikace jako skvělý nástroj
O dobré vztahy se mnohdy stará také HR oddělení. Velmi častou věcí je v současnosti zasílání firemních magazínů či newsletterů pro vnitřní potřeby zaměstnanců.
Ať už se rozhodnete o cokoli, neberte péči o své zaměstnance na lehkou váhu. Stravenky a káva na pracovišti už nejsou takovým bonusem, za který by vám někdo utrhl ruce.