Skip to content

Klasika i novinky

Odjakživa se lidé chránili před slunečním žárem. Přístřešky z přírodních materiálů, rohožemi, později s rozvojem zemědělství a zpracováním plodin také textiliemi. Jindy pevnými střechami, případně plánovitým vysazováním stromů, či jiných rostlin a jejich vedením po oporách tak, aby zastínily svou listovou plochou lidská obydlí a jejich dvorky, či zahrady. Vznikaly aleje, stromořadí, pergoly porostlé vínem, či jinými popínavými rostlinami. Tyto tradiční způsoby se postupně samozřejmě proměňovaly, přestože se jich na mnoha místech ještě s úspěchem využívá.

Nové způsoby

S rozvojem průmyslu začaly vznikat i nové, dalo by se říci i módní způsoby, jak se chránit před sluncem. Vznikla vpravdě stínící technika, která se šířila společně s průmyslovou revolucí po celém světě.