Skip to content

Bez funkční kanalizace

V našem světě všechno funguje do určité doby, protože každá věc kolem nás má určitou životnost. Něco se obnosí, jiné se opotřebuje, další přestává po čase být funkční. A tak můžeme pokračovat do nekonečna. Nutností a samozřejmostí jsou funkční systémy a služby, jinak je potřeba volat servis. Ani taková banální oprava vodovodu nesmí zůstat neopravena. Domácnost by vám vůbec nefungovala.

Prevence je důležitá

Řada lidí už žije docela prozřetelně. Hlídá si vše a pilně zapisuje data, objednává revize a kontroly, zda je vše v pořádku a funguje tak, jak má. Při prvním náznaku nějaké nesrovnalosti je třeba konat. Ať už je to jenom kontrolka v autě, kapající kohoutek, oprava vodovodu nebo zčernalá zásuvka. Nic není radno ponechávat náhodě. Mohlo by se to nevyplatit.